Huiswerkbegeleiding

Privacy Statement

Dit is de Privacy Policy van Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl (hierna te noemen OVH.NL), een bedrijf met het adres Reinder Buysingweg 43, 8917 DJ Leeuwarden .

OVH.NL. is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer : 85726966.

Deze Policy geeft aan hoe wij de informatie en gegevens verzamelen ,gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verzamelen al deze gegevens wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten . Wij verwerken deze gegevens op een wijze die conform is metde Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG), de op de AVGgebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacy wetgeving.

Onze Privacy Policy is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van een van onze diensten. Door gebruik te maken van een van deze diensten gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met ons privacybeleid.

Wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens ;

  1. E-mailadres
  2. Uw naam
  3. Uw telefoonnummer
  4. Uw adres
  5. Uw postcode
  6. Uw woonplaats
  7. Uw geboortedatum
  8. Uw betaalgegevens

Wij verzamelen gegevens die via onze websites verzameld worden .

Doeleinden van het verwerken van gegevens

Door het gebruik van een van onze diensten laat u gegevens en informatie van u bij ons achter, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account of inlogcode. Het gaat dan om de volgende gegevens; e-mailadres, adres, postcode, plaats, telefoon- en/of betaalgegevens. OVH.NL verzamelt en verwerkt deze gegevens om onze diensten toegankelijk te maken. Tevens verzamelen wij informatie over uw computer( zoals IP-adressen en browsertype), zodat wij uiteindelijk onze diensten kunnen verbeteren. De peroonsgegevens worden NOOIT aan derden verstrekt, tenzij OVH.NL daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om de overeenkomst die wij met u willen aangaan uit te voeren.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Verzoek namens de wet en voorkoming van schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals bijvoorbeeld een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding).

Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij denken dat het belangrijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude en/of andere illegale praktijken en om ons, u en anderen te beschermen.

Informatuie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking totonze algemene voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid

OVH.NL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart OVH.NL persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij is verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wilt over hoelang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wenst in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen of als u persoonsgegevens geheel of gedeelteliujk wilt laten overdragen aan u of een derde, kunt u contact opnemen met OVH.NL door een mail te sturen naar:   info@online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl of een brief naar :

Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl

Reinder Buysingweg 43

8917 DJ Leeuwarden

Indien u bezwaar wilt maken op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen

OVH.NL kan op elk moment deze Privacy Policy aanpassen of wijzigen. Daarom wordt u uitgenodigd om deze Prvacy Policy regelmatig te raadplegen. Wijzigingen van deze Privacy Policy gaan in op het moment van publicatie op onze website.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy kunt u contact opnemen met ons;

info@online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten